Skip to content

O Zakładzie

Działalność naukowo-badawcza:

 • Zaawansowane modelowanie 3D, powierzchniowe i bryłowe, w różnych systemach CAD, wizualizacja fotorealistycznych oraz trójwymiarowych obiektów, budowa modeli numerycznych dla obliczeń MES;
 • Modelowanie sprzężenia strukturalno-przepływowego w aeroelestyce konstrukcji lotniczych (flatter, przepływy z zastosowaniem siatek lepkich dla analizy RANS) oraz analizy niskowymiarowej stabilności przepływów;
 • Analizy numeryczne strukturalne i przepływowe, w tym analizy wielkoskalowe z wykorzystaniem komputerów równoległych o wielkiej mocy obliczeniowej oraz specjalistycznego oprogramowania stosowanego m.in. w przemyśle lotniczym. Wykonywane analizy w szczególności obejmują:
  • symulacje numeryczne w zakresie struktury projektowanej konstrukcji oraz analiza wytrzymałości,
  • symulacje numeryczne w zakresie aerodynamiki obiektów oraz przepływu płynu wewnątrz konstrukcji,
  • symulacje numeryczna w zakresie aerosprężystości,
  • symulacje numeryczne interakcji struktura-płyn;
 • Optymalizacja topologiczna konstrukcji – poprawa właściwości mechanicznych konstrukcji, poprzez określenie optymalnego rozkładu (kształtu) materiału w domenie, przy założonych ograniczeniach bazowych.
 • Cechą charakterystyczną opracowanej nowej metody optymalizacji strukturalnej (integracja analizy aerosprężystości i inspirowanej biologicznie optymalizacji strukturalnej), jest niezależność wyniku optymalizacji od początkowej konfiguracji. Umożliwia to prowadzenie analiz w celu udoskonalenia istniejących już konstrukcji, poprzez efektywne poszukiwanie konfiguracji o zmniejszonej masie i podwyższonej sztywności. Metoda nadaje się także doskonale do analizowania wielu przypadków obciążenia, którym podlega struktura;
 • Bioinżynieria, a zwłaszcza akwizycja, segmentacja, wizualizacja i analiza danych medycznych, przetwarzanie ruchu dla systemów CAD oraz rekonstrukcja modeli 3D na podstawie obrazów DICOM; 
 • Inżynieria Odwrotna – wykonywanie pomiarów przestrzennych (skanowanie 3D) obiektów za pomocą skanerów optycznych laserowych, światła strukturalnego i stykowych, opracowywanie na podstawie danych pomiarowych, w pełni parametrycznych modeli geometrycznych, w specjalistycznym oprogramowaniu Reverse Engineering;
 • Wykonywanie modeli rzeczywistych oraz prototypów na podstawie modeli CAD
  z użyciem technik Rapid Prototyping (drukarki 3D) oraz 5 osiowej frezarki sterowanej numerycznie; 
 • Wykorzystanie systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx przez studentów w zadaniach przemysłowych – praktyki, staże.