Skip to content

Koło Naukowe IWP

Ze specjalnością WIP powiązane jest Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Oficjalny fanpage koła, prowadzony na facebooku przez studentów, to https://www.facebook.com/iwp.put/. W trakcie realizacji prac dyplomowych oraz podczas działań powiązanych z kołem naukowym studenci mają dostęp do laboratoriów Zakładu Inżynierii Wirtualnej:

– Laboratorium Inżynierii Wirtualnej wyposażone jest w maszyny Rapid Prototyping: V-Flash (technologia SLA), BFB (technologia FDM), SOLIDO (technologia LOM), ThermoJet, Obrabiarkę CNC 5-cio osiową firmy InfoTec, 3 osiową CNC, i inne, a także: skaner trójwymiarowy stykowy MicroScribe 3D, skanery laserowe: ScanBright i Roland, zestawy do budowy mini-robotów Mindstorms, robot LynxArm oraz robot Hexapod. Oprogramowanie wykorzystywane w laboratorium to 3D Doctor, Oprogramowanie Rapid Prototyping AXON, oprogramowanie Visual Reality, oprogramowanie robotów BASICstamp.

– Laboratorium komputerowe wyposażone jest w 16 stacji roboczych, na których zainstalowane jest oprogramowanie takie, jak: CATIA V5, SolidWorks, SolidCAM, Hyperworks, NX, FEMAP, Geomagic, RhinoCeros, Octave i VMWARE, a na ostatnim wirtualne maszyny pracujące pod kontrolą systemu Linux i skonfigurowane do zadań obliczeniowych, programistycznych i analizy danych.

– Laboratorium Obliczeń Równoległych. Laboratorium wyposażone jest w 100-procesorowy klaster składający się z 20 węzłów połączonych szybką siecią światłowodową w technologii Infiniband: 160 GB RAM, procesory Intel Xeon, pamięci składowania 10x10TB wykorzystywanych do obliczeń równoległych. Zainstalowane jest oprogramowanie Aeroelastic tools – Taurus, DLR TAU-Code, FOI-EDGE, a także własne oprogramowanie MES3D, MF3, CosmoProjector