Skip to content

Kontakt

Zakład Inżynierii Wirtualnej 

Instytut Mechaniki Stosowanej 

Wydział Inżynierii Mechanicznej 

Politechnika Poznańska

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. inż. Michał Nowak

tel. + 48 61 665 2041
e-mail: michal.nowak@put.poznan.pl

 

Sekretariat:

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, p. 414